Informace k odjezdu :  (odjezd do 10:00, víkendové pobyty do 12:00 -  pokud nebylo předem dohodnuto jinak )

V případě že ve stejný den nepřijíždějí další hosté tak se dá  čas po dohodě upravit , v opačném případě je nutné čas odjezdu dodržet


Poplatek za úklid ve výši 0-1.000 Kč /0-40 Eur/ :


V případě že po sobě hosté provedou zádkladní úklid  (tzn. veškeré venkovní prostory-dvůr,molo,terasa /včetně zahtadního nábytku/ ,venkovní krb,sauna,dětské hřiště,

místnost s hernou uvést do původního stavu)  + umytí  používaného nádobí včetně spotřebičů (kuchyně,trouba,lednice  apod.) + vynesení odpadků včetně vysypání

popelnice do kontejneru  je poplatek za úklid 0 Kč/Eur.


Zbylé části domu není potřeba nijak důkladně uklízet . Pouze při silném znečištění nebo  velkém nepořádku je nutné uvést i tyto části  domu do solidního stavu.

Ložní prádlo prosím nesvlékejte - je v režii naší úklidové služby .


Nepřípustné jsou však ponechané zbytky cigaret v trávě, na mole, pod molem,  stejně tak případné zbytky ryb/jídla/popela v trávníku apod.

V případě rybaření je také nutné po sobě uklidit veškeré zbytky krmiva (z mola, člunu, zahrady apod.) Případně zbytky strun apod.  


 V případě že hosté nechtějí provádět základní úklid /nebo je provedený nedostatečně/ je při převzetí domu stanovena částka dle náročnosti tohoto

Úklidu   (200Kč/8Eur/hod)   kterou jsou hosté povinni doplatit, případně je částka odečtena z kauce


Převzetí/kontrola domu zabere cca. 5-10 min (při zapůjčení člunu s  motorem i víc)  takže s tímto prosím počítejte - odjezd  “rychle rychle” jak by si někteří hosté

představovali není možný  .     

         

Kartičky/klíče  -  vrací se dle dohody včetně klíčů           

    

Člun - člun včetně příslušenství nechat ve stavu při vašem příjezdu - tzn. člun vytáhnout na molo, otočit dnem vzhůru a zamknout přiloženým řetězem.

Vesla uložit k plotu vedle chaty, případně baterii/motor/nabíječku + vesty dát zpět do herny . Pokud se baterie používala  tak je třeba  ji nechat dobíjet  na nabíječce .


 Sauna  -  při případném znečištění umýt /pouze vodou,nepoužívat žádné chemikálie/          

          

Venkovní/vnitřní krb - při jejich použití vyčistit od popela . U  venkovního grilu zanechat sekeru na místě kde byla při vašem příjezdu - skříň v herně , mimo dosah malých dětí .

 Při úklidu popela z krbu je ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT VYSAVAČ - při nerespektování dojde k jeho zničení=úhrada z kauce.


Kotlík na guláš, přenosrné ohniště - v případě jejich zapůjčení je třeba vše důkladně vyčistit a vrátit v perfektním stavu.  Při čištění je přísně zakázáno zakázáno vylévání

nečistot do vody případně jinam na dvorek. Při nerespektování bude udělena pokuta za znečišťování přírodních zdrojů.


Slunečník na mole - (v letním období) vzhledem k častým škodám na slunečníku je slunečník, jednou z kontrolovaných položek.  Slunečník prosím zavřete a stáhněte přiloženým popruhem      (tzn. do stavu jako byl při vašem příjezdu)      


Pískoviště - při jeho používání uklidit hračky a zakrýt plachtou   (tzn. do stavu jako byl při vašem příjezdu)    

          

Popelnice/kontejner - popelnici vysypat do konterneru - 50m vlevo od chaty . Při letních  pobytech je nutné do kontejneru sypat průběžně v průběhu pobytu , jinak se

 může stát  že v den odjezdu bude kontejner plný a popelnice nebude kam vysypat  (tzn. naše i vaše vícenáklady při likvidaci tohoto odpadu)


Molo u vody - očistit od případných zbytků jídla,nápojů, krmiva pro ryby apod.


Terasa - v případě znečištění /např. od jídla,pití,mastnoty/je nutné tyto nečistoty jak z terasy tak ze stolu odstanit